Belajar Shifatul Huruf

Shifatul huruf atau shifat- shifat huruf hijaiyah pada dasarnya di bagi menjadi 2 yakni LAZIMAH dan ARIDHOH

  1. Lazimah sendiri di bagi menjadi 2 yakni : berlawanan dan tidak berlawanan , a. berlawanan : yang termasuk shifat lazimah berlawanan adalah jahr-hams, syiddah-rikhwah-tawasut, isti’la’-istifal, ithbaq-infitah, ishmat-idzlaq . Yang tidak berlawanan yakni , shofir,qolqolah,lin,inkhirof,takrir,tafassyi,istitholah,ghunnah
  2. Aridhoh yakni seperti hukum nun sukun , mim sukun dsb